X
تبلیغات

طراحی سایت

قالب وبلاگ

سایت رسمی شیتوریو هانکوریو مشهد

طراحی سایت


سایت رسمی شیتوریو هانکوریو مشهد
 
سایت کاراته باشگاه کارگران مشهد
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیستم مهر 1389 توسط محمدرضا عرب
ضربات دست در كاراته

گیاکو زوکی مائه ته زوکی
فوری زوکی شوتی زوکی
تاته زوکی موروته زوکی
کاگی زوکی اورا زوکی
هیجی آته هیجی آته
اُتوشی هیجی آته هیجی آته
کنتسویی اوچی یوکو هیجی آته
هایشو اوچی اورا اوچی
شوتو اوچی شوتو اوچی
هایتو اوچی اُتوشی کنتسویی اوچی

-----------------------------------------------------------------------------

معرفي سبك هاي ورزش كاراته


كاتاهای بزرگ چهار سبك اصلی كاراته جهان:


شوتوكان(21 كاتا): باسای دای، باسای شو، كانكودای، كانكوشو، تكی شودان، تكی نیدان، تكی ساندان، هانگت سو، جیته، ان پی، گانكاكو، جیون، سوچین، نی جوشیهوشو، گوجوشیهودای، گوجوشیهوشو، چینته، اونسو، می كیو، وان كان، جی ان.


گوجوریو(10 كاتا): سانچین، سایفا، سی چین، شی سوچین، سانسرو، سی سان، سی پای، كورورونفا، سوپاریمپی، تنشو.


وادوریو(11 كاتا): كوشانكو، نای هانچی، سی شان، چین تو، پاسای، نی سی شی، روهای، وانشو، جیون، جیته، سوپاریمپی.


شیتوریو(43 كاتا): جیته، جیون، جین، ماتسو كازه، وانشو، روهای، باسای دای، باسای شو، توماری باسای، ماتسومورا باسای، كوشوكودای، كوشوكوشو، كوشوكوشیهو، چین ته، سی انچن، سوچین، نی سی شی، گوجوشیهو، اونشو، سی سان، نای فانچین شودان، نای فانچین نیدان، نای فانچین ساندان، آئویاگی(سی ریو)، جوروكو، نی پای پو، سانچین، تنشو، سی پای، سان سی رو، سایفا، شی سوچین، كورورونفا، سوپاریمپی، هاكوچو، پاچو، هیكو، پای كو، آنان، آنانكو، پاپورن، چاتان یاراكوشانكو.

-------------------------------------------------------------

نکاتی درباره اجرای کاتا

 • سعی نکنید که تمام حرکات را سریع انجام دهید، هر حرکت نیازمند سرعت و موقعیت خود می‌باشد

 • در همه حال به هارا توجه کرده و تمرکز داشته باشید.
 • دهان خود را ببندید و از منقبض شدن ماهیچه‌های صورت جلوگیری کنید

 • بدن خود را بسته نگه ندارید
 • با توجه به رعایت کردن "زنجیره‌ی سینتیک" در حرکت (در هنگام اجرای تکنیک)، سعی نمایید کل ب
 • د
 • ن خود را یک قالب (یک جا) حرکت دهید
 • در مورد ارتباط بین کیهون،‌ کاتا و کومیته آگاهی لازم را داشته باشی
 • د.
 • بارها تمرین کنید و خستگی را به خود راه ندهید.

 • ---------------------------------------------------------
 • -طریقه ي شمارش اعداد ژاپنی

يك = ايچي

دو= ني

سه= سان

چهار= يون(شي)

پنج= گو

شش= روك

هفت= نانا(شيچي)

هشت= هاچي

نه= كيو

ده= جيو

براي بالاتر از ده، به روش زير عمل شود:

يازده= ده و يك =جيو ايچي

دوازده= ده و دو = جيو ني

سيزده= ده و سه = جيو سان

چهارده= ده و چهار =جيو شي يا جيو يون

پانزده= ده و پنج = جيو گو

شانزده= ده و شش = جيو روكو

هفده=ده وهفت = جيو نانا يا جيو شيچي

هجده= ده و هشت =جيو هاچي

نوزده= ده و نه =جيو كيو

براي اعداد از 20 الي 99 بايد به روش زير عمل شود.

براي مثال :

بيست و چهار=دو دهتا و چهار =ني جيو شي

سی و شش= سه دهتا وشش=سان جيوروكو

چهل و سه=چهار دهتاو سه=يون جيو سان

هفتاد و يک=هفت دهتا و يك = نانا جيو ايچي

نود و نه = نه دهتا و نه = كيو جيو كيو

بعضي از استثنا ها به صورت زير است:

1- از " شي" به جاي " 4" فقط در حالت يك رقمي استفاده شود. بنابراين از " شي" يا " يون " در بقيه موارد استفاده مي شود، اما براي 4000،400،40،000 از يون استفاده شود.

2- از " شيچي" براي " 7" فقط در حالت يك رقمي استفاده شود. بنابراين از " شيچي" يا" نانا" در بقيه موارد استفاده مي شود، اما براي 000،7000،700،70 از " نانا" استفاده شود

100 
hyaku
200 - 
nihyaku
300 - 
sanbyaku
400 – 
yonhyaku
500 - 
gohyaku
600 
roppyaku
700 - 
nanahyaku
800 - 
happyaku
900 - 
kyūhyaku

1000
sen or issen
2000 - 
にせん
nisen
3000 - 
さんぜん
sanzen
4000 - 
よんせん
yonsen
5000 - 
ごせん
gosen
6000 - 
ろくせん
rokusen
7000 - 
ななせん
nanasen
8000 - 
はっせん
hassen
9000 - 
きゅうせん
kyūsen

10000 – いちまん
ichiman
100000 – 
じゅうまん
jūman
1000000 – 
ひゃくまん
hyakuman
10000000 – 
いっせんまん
issenman
عدد صد میلیون را در زبان ژاپنی
いちおく یا ichioku می گویند.

100000000 – いちおく
100000000 – 
いちおく


ichioku

--------------------------------------------

ری اس

مسلماً شاگردان مطالب استاد را بخوبی ياد نمی‌گرفتند چرا كه بخش مهمی از مفهوم "ری" گوش دادن و توجه كردن بسيار زياد به استاد است. بدون "ری" كاراته می‌توانست بسيار خطرناك نيز باشد چرا كه همكاری كردن جهت كسب اطمينان از امن بودن محيط كلاس كاراته، يكی ديگر از بخشهای مهم مفهوم "ری" است و بدون آن شاگردان احساس آزادی می‌كنند كه جراحاتی غير ضروری وارد كرده و يا در كلاس ناهماهنگی و مزاحمت به وجود می‌آورند. در كاراته همانند جامعه، روابط صحيح، سليس و روان بين انسانها و مكالمات آنها بستگی زياد دارد به اعمال احترام و تواضع نسبت به يكديگر.

روشی كه شاگردان كاراته برای ادای احترام به كار می‌برند، تعظيم كردن است. شاگرد، قبل و بعد از كلاس، به استاد تعظيم می‌كند. شاگردان قبل از شروع كار به يكديگر نيز تعظيم می‌كنند. حتی قبل و بعد از مسابقات، كه در آن شركت كننده‌ها سخت ترين تلاش خود را برای برنده شدن اعمال می‌كنند، به يكديگر تعظيم می‌كنند كه نشان دهنده احترام متقابل است به وسيله اجرای "ری" در كلاس كاراته، شاگردان و استادان اعلام می‌دارند كه از داشتن اين فرصت برای يادگيری از يكديگر، قدردانی می‌كنند.هنگامی كه همشاگردی‌‌ها در كلاس كاراته به همديگر تعظيم می‌كنند و مراتب احترام و تواضع را به يكديگر نشان می‌دهند، در واقع مفاهيم سخت كاركردن و انضباط را كه هر كس بايد در كاراته رعايت كند، بهتر درك می‌كنند. با احترام گذاشتن به كلاس و لباس فرم "گی"، شاگردان از داشتن آنها قدردانی می‌كنند. به خاطر بسپاريد كه همه انسانها به اندازه كافی خوشبخت و خوش شانس نيستند كه بتوانند كاراته را فرا گيرند.

چنانچه اصول "ری" را در زندگی خارج از كلاس كاراته به كار بريد، يك انسان با انضباط و اتيكت به حساب می‌آييد. با انجام ری، هنگامی كه از مهمانانی كه به خانه‌تان آمده‌اند تشكر می‌كنيد به اين معناست كه از تلاش و زحماتی كه آنان متقبل شده‌اند تا در مهمانی خانه شما شركت كنند، سپاسگزاری می‌كنيد. هنگامی كه در سر ميز غذا اصول ری را رعايت می‌كنيد، در واقع به مهمانان احترام گذاشته‌اید چرا كه لحظات خوب و خوشايندی را با آنها سپری كرده‌ايد و وقتی كه به اجرای "ری" در كلاس كاراته عادت كرديد، سعی كنيد آن را در زندگی روزمره هم به كار بريد و هيچگاه به افراد و يا اشياء به عنوان چيزهای بخشيده شده به شما، نگاه نكنيد. اين روح ری است

.-------------------------------------------------------------------

اُس

افرادی كه كاراته تمرين می‌كنند، اغلب اوقات كلمه "اُس" را به كار می‌برند. گاهی اين كلمه را با صدا و لحن صحبت كردن عادی به كار می‌برند و گاهی هنگام ادای آن تا حدودی فرياد می‌كشند. اين كلمه می‌تواند در موارد مختلفی به كار برده شود: سلام، خداحافظ، بله، بسيار خوب و يا می‌فهمم و متوجه هستم. مهم نيست كه اين كلمه چگونه بيان شود، موضوع مهم اين است كه كلمه اُس يكی از درسهای بسيار مهم كاراته است.

بخش اول كلمه، "اُ" به معنای فشار آوردن و هل دادن است كه مفهوم آن عبارت است از "تلاش صدرصد". بخش دوم كلمه "س" به معنای "تحمل كردن و بردباری" است. از تركيب معنای دو بخش اين كلمه، به مفهوم "التزام داشتن به بردباری" میرسیم. از طرفی "سو" به تنهايی می‌تواند به معنای "ساكت بودن" نيز باشد و معانی "شمشير يا تيغ" و "قلب" را نيز در بر دارد. بنابراين می‌توان گفت كه منظور ژاپنی‌ها از تحمل كردن و بردباری تأكيد بر ساكت بودن دارد حتی وقتی كه قلب با تيغ يا شمشير بريده شده است.

بسيار طبيعی است كه هر كس به دنبال تقويت و تشويق شدن در ازای تلاش خود در جهت انجام كاری می‌باشد. اين يكی از اصولی است كه جامعه ما با آن حركت می‌كند. متخصصين در ازای كار حرفه‌ای‌شان، پول دريافت می‌كنند. معلمين، به شاگردانی كه سخت كار كرده‌اند، نمره‌های بالا می‌دهند و از اين طريق به آنها جايزه می‌دهند. والدين، فرزندان خود را به خاطر تلاش زياد در انجام کاری، تشويق می‌كنند.

ولی كاراته عبارت است از ديسيپلين و نظمی كه در برگيرنده مقدار بسيار زيادی درون انديشی یا خود انديشی است و "خود انديشي یا درون انديشی" بيشتر در رابطه است با "تكذيب ناپذيری يا انكار ناپذيری" تا تشويق و جايزه. متأسفانه بعضی از شاگردان كاراته تنها هنگامی كه می‌دانند استاد در حال تماشا كردن آنهاست، تظاهر می‌كنند كه سخت مشغول تمرين هستند. اين عده، انرژی بيشتری برای جلب توجه استاد صرف می‌كنند تا يادگيری واقعی كاراته. به عبارت ديگر، تلاش آنهاْ "ساكت و بی‌صدا" نيست. چيزی كه اين عده از شاگردان متوجه نيستند اين است كه آنها در كلاس هستند كه كاراته را ياد بگيرند نه اينكه استاد را تحت تأثير قرار دهند. اگر اين شاگردان بيشتر تلاش خود را در جهت جلب توجه استاد قرار دهند (هنگامی كه استاد آنها را تماشا می‌كند) و در بقيه مواقع تنبل و كم كار باشند، اين مسأله بعدها به هر ترتيب در اجرای تكنيك‌ها به وسيله آنها، منعكس خواهد شد. از طرفی بايد بدانيم آنچه كه استادان كاراته در آن تخصص پيدا كرده‌اند، بستگی تام به سعی و تلاشی كه خود آنها در جهت يادگيری به كار برده‌اند دارد، بدون توقع هيچ پاداش، جايزه يا تشويقی. آنها به صورت كاملا مستقل كار كرده‌اند. هر گلی كه در يك جنگل دور دست رشد كند، به همان قدر زيباست كه گلی در جايی برويد كه همه قادر به ديدن و تماشای آن باشند. در حقيقت، بيشتر استادان كاراته، تمرينات خود را در كوههای ژاپن انجام می‌دادند، جايی كه هيچ كس قادر به تماشای آنها و تشويق و پاداش دادن به آنها نبود.

هر بار كه در كاراته "اُس" می‌گوييد، به خاطر داشته باشيد كه الزامی است كه سخت كار كنيد و تحمل و بردباری داشته باشید. اگر هر بار، كلمه "اُس" را از صميم قلب و با افتخار بيان كنيد، می‌توانيد اطمينان داشته باشيد كه در حال انجام كار به درستی و به خوبی هستيد.

راز های کاراته

اعتماد به نفس مهمترین و اصلی ترین محور هنرهای رزمی بوده و از دیرباز مورد تاكید قرار گرفته است. "بودی دارما" مخترع هنرهای رزمی پس از اینكه 9 سال در یك غار به ذاذن (تفكر) پرداخت به این نتیجه رسید كه رابطه بسیار تنگاتنگی بین جسم و روح وجود دارد به طوری كه این ارتباط شدیدا تاثیرگذار بوده و غیر قابل چشم پوشیست. بنابراین برای تقویت روح و روان راهبان معبد شائولین یك روش جسمانی ابداع نمود. این روش در اصل تبدیل شده روش مبارزه حیوانات بود زیرا او معتقد بود "راز حركات عالم در آدم و راه نبرد آدم در عالم را بیاموز" حیواناتی كه بودی دارما از آنها آموخت اینها بودند مار ، ببر ، پلنگ ، درنا، میمون مست ، خرس، اژدها و...

اژدها همان روح و روان بود و در اصل اعتماد بنفس

شاگردان بودی دارما با انجام حركات جسمانی علاوه بر قدرت بدنی از لحاظ معنوی نیز تقویت می شدند. كه بعدها این روش به كنگ فو (طریقت دانایی) مشهور گردید

اما نكته اصلی كجا بود؟ آیا فقط حركات بدنی باعث افزایش اعتماد بنفس می شد و یا چیز دیگری در كار بود؟ راز اصلی در تنفس نهفته بود و در اصل روشهای تنفسی گوناگون باعث تقویت روان می گردید . رازی كه هزاران سال قبل توسط جادوگران و همچنین یوگا كشف شده بود. تنفسهای مشهور به یاما از قبیل پرانایاما و غیره

واقع مطلب این بود كه "هرچه قدر دیافراگم گسترده تر و بزرگتر شود اعتماد بنفس بیشتر می شود" دلیلش را كسی نمی داند!

در زمان اشغال اوكیناوا توسط سامورائیها، كشاورزان و مردم جزیره برای دفاع از حق خود مجبور به یادگیری فنون رزمی از راهبان بودند اما این كشاورزان نه معلومات لازم برای یادگیری تمام فنون را داشتند و نه وقت كافی. راهبهای معبد شائولین بنابه صلاحدید خود چیزهایی را به مردم یاد دادند كه كاربردی و چكیده هنرهای رزمی بود و به تبع مهمترین آن روشهای تنفسی را آموزش دادند.

كنگ فو راهبان دارای 73 هزار تكنیك و تركیب و عكس العمل سازی بود و بیش از 70 روش تنفسی. اما این تعداد فن به حدود 1000 تكنیك و 3 روش تنفسی خلاصه گردیده و به نام كاراته (مبارزه با دستان خالی) مشهور گردید.

در بین 3 روش تنفسی كاراته ، تنفس "ایبوكی " عصاره تمام كنگ فو باستانی و كاربردی و بهترین تقویت كننده قدرت درونی و در نتیجه اعتماد به نفس است.

ایبوكی راز هنرهای رزمی و مظهر یین و یانگ و همچنین انرژی چی یا كی می باشد.

ایبو به معنی ماه و خورشید (مهشید) و كی به معنی انرژیست. ایبوكی یعنی نرمی و سختی ، آرام و خشن و ملایم و تند و یین و یانگ است.

در دو كاتا (فرم مبارزه) ایبوكی به ظهور می رسد:

1- سانچین نوكاتا ( فرم ساعت شنی و مبارزه در سه مرحله)

این فرم توسط گوتامابودا ابداع شده و در طول تاریخ تغییر یافته است اما هدف اصلی نحوه استفاده از ایبوكی می باشد

2- تنشو (دستان شناور)

این فرم كه كمی پیچیده تر از فرم ساعت شنی است توسط بودی دارما اختراع شده است و وقتی اجرا می شود جسم و ذهن شخص كاملا انرژی كی و مفهوم یین و یانگ را درك می كند.

نمامی استادان بزرگ به شاگردان خود انجام مداوم این دو كاتا را گوشزد می نمایند و حتی یكی از آزمونهای اخذ كمربند مشكی اجرای دقیق كاتای تنشو می باشد.

ما در اینجا قصد آموزش كاراته را نداریم اما دانستن ایبوكی بر هر رهرو طریقت دانایی واجب است.

روش انجام ایبوكی

برای انجام ایبوكی هوا به آرامی وارد ریه ها می گردد به طوری كه صدای نفس نباید شنیده شود دستها به آرامی به صورت ضربدری به سمت شانه ها كشیده می شود یعنی دست راست به طرف شانه چپ و دست چپ به طرف شانه راست. با حركت دستان به سمت بالا عمل دم انجام می شود.

بعد ازاینكه هوا كاملا وارد ریه ها شد دستها به مشت تبدیل می شود و هوا با فشار زیاد به قسمت شكم (دیافراگم) وارد شده و در عین حال از ته گلو خارج می شود تاكید می كنم هوا را چنان با فشار به سمت شكم می فرستیم كه عضلات شكم سفت می گردد در عین حال كه به شكم و دیافراگم فشار وارد می شود هوا از ته حلق شروع به خروج می كند (خروج تدریجی). دستان مشت شده به طرف پایین حركت می كند. صدای بازدم بسیار بلند و قدرتیست. بازدم باید صدای نعره و یا خرناس یك ببر یا اژدها را بدهد.

كاراته كارها معمولا ایبوكی را در زیر آبشار و یا در داخل استخر (آب تا بالای سینه) انجام می دهند.

این تنفس سریعا به شما قدرت درونی داده و حتی بدن را گرم می كند. اگر یك خانم وقتی كه مورد تهدید قرار گرفته است ایبوكی را سه بار انجام دهد سریعا قیافه ای ترسناك و خشن پیدا نموده و در عرض چند ثانیه تبدیل به یك ببر ماده می شود. بعد از انجام ایبوكی چنان آرامشی به شما می دهد كه باورنكردنیست.

ایبوكی ملایم:

به این روش رقص هوا در شكم نیز می گویند .در این روش كه الهام گرفته از ایبوكی است دم را انجام داده و وارد شكم نموده و سعی می كنیم هوا را در درون شكم حركت دهیم سعی می كنیم تا شكم كاملا باد شده و بزرگ شود. تلاش می كنیم تا شكم بیش از پیش بزرگ تر شود. انگار كه مسابقه بزرگ كردن شكم گذاشته اند. بعد به نرمی هوا را بیرون می دهیم. این عمل را سه بار یا بیشتر انجام بدید.

یك نصیحت ورزشکاری:

"هروقت فكرتان دچار اغتشاش شد و ضربان قلبتان زیاد شد تنفس خود را كنترل كنید" 
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک